Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Kavečany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a §628 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022Z026 – Štatistický úrad Slovenskej republiky

20.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022Z025 – Hanušovský Jozef

200,00 €

16.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Hanušovský Jozef

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.27061/O/2022

ID: 2022Z024 – CESTY KOŠICE s.r.o.

36 144,93 €

12.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 36 144,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ CESTY KOŠICE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 28, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 46897992

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 27061/O/2022

Zmluva č. 202211 o sprostredkovaní predaja vstupeniek/registrácií

ID: 2022Z023 – Originals

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Originals, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 46852867

Prílohy

Darovacia zmluva od Ing.Fedičovej

ID: 2022Z022 – Fedičová Marianna

200,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Fedičová Marianna

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva od Hotel Slávia

ID: 2022Z021 – Hotel Slávia s.r.o.

300,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Hotel Slávia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 92/63, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53124481

Prílohy

Darovacia zmluva od OZ Na Horke

ID: 2022Z020 – Na Horke

250,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Na Horke

Dodávateľ - Sídlo Na Horke 46, 040 01 Košice - mestská časť Kavečany

Dodávateľ - IČO 42330629

Prílohy

Darovacia zmluva od Energo Control s.r.o.

ID: 2022Z019 – Energo Control s.r.o.

150,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ Energo Control s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Plynárni 2, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36205788

Prílohy

Nájomná zmluva č.951/2022 O nájme hrobového miesta

ID: 2022NZ033 – Mestská časť Kavečany

33,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 33,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Tomaškovicsova Dana

Dodávateľ Mestská časť Kavečany

Dodávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00690902

Prílohy

Darovacia zmluva od K-moto

ID: 2022Z018 – K-moto s.r.o.

200,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mestská časť Kavečany

Objednávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00690902

Dodávateľ K-moto s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Alejová 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36767042

Prílohy

Nájomná zmluva č.950/2022 O nájme hrobového miesta

ID: 2022NZ032 – Mestská časť Kavečany

23,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 23,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Šmiga Ján

Dodávateľ Mestská časť Kavečany

Dodávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00690902

Prílohy

Nájomná zmluva č.949/2022 O nájme hrobového miesta

ID: 2022NZ031 – Mestská časť Kavečany

33,00 €

4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.8.2022

Suma s DPH 33,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mantičová Nataša

Dodávateľ Mestská časť Kavečany

Dodávateľ - Sídlo Široká 17/A, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 00690902

Prílohy