Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

Oznámenie verejného funkcionára

Vzor plnomocenstva na prevod cenných papierov

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu, zariadení a prislušenstva

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu, zariadení a príslušenstva

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o súhlas na prevádzkovú dobu prevádzkárne

Žiadosť o vydanie stanoviska k stavebnému, územnému konaniu

Žiadosť o vyjadrenie sa k začatiu podnikateľskej činnosti

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla