Preskočiť na obsah

Detské ihrisko v Kavečanoch

V mesiacoch máj – jún 2012 sme zrealizovali zámer postaviť v Kavečanoch detské ihrisko. Vo verejnej súťaži bol výberovou komisiou vybraný návrh realizácie najviac spĺňajúci požiadavky na množstvo a pestrosť hracích prvkov, ich umiestnenie, bezpečnosť prvkov a dopadových plôch v zmysle platných technických noriem STN 1176, 1177. Dodávku a montáž hracích prvkov vrátane dopadových plôch realizovala spoločnosť INTERSYSTEM z Bytče, prípravné a výkopové práce naši aktivační pracovníci.

Hracie prvky detského ihriska sú určené pre vekovú skupinu 1-15 rokov. Menším deťom sú určené hojdačky – reťazová, preklápacia a pružinová, domček so šmýkačkou s rôznymi typmi nástupnej plochy, staršie deti poteší hrazda, rebrina, lezecká stena a kolotoč. Počas šantenia detí na hracích prvkoch si mamičky môžu posedieť na pohodlných lavičkách. Pre udržiavanie čistoty je ihrisko vybavené aj odpadkovým košom. V tomto roku ešte plánujeme oddeliť ihrisko od ulíc vysadením živého plota.Veríme, že sa nové ihrisko stane zdrojom zábavy pre naše deti a bude najmä v čase prázdnin frekventovaným miestom ich návštev. Prosíme rodičov, aby svoje deti oboznámili s pokynmi bezpečného správania sa na ihrisku, ktoré sú umiestnené v jeho priestore. Na výstavbu ihriska finančne prispelo aj mesto Košice.

Naše deti dostali moderné a bezpečné ihrisko – snažme sa všetci ho chrániť, aby im také vydržalo čo najdlhšie.

Ako sa bezpečne správať na novom detskom ihrisku