Preskočiť na obsah

Pamiatky

Z pôvodnej architektúry obytnej zástavby sa v Kavečanoch nezachovalo nič, najstaršie stojace stavby sú z prelomu 19. a 20. storočia a zväčša slúžia už iba hospodárskym účelom.

Sakrálne pamiatky

Kultúrna pamiatka – kostol sv. apoštolov Petra a Pavla

Postavený v roku 1783. Od roku 2000 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. Vnútro kostola oživujú impozantné oltáre. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny.

Kaplnka sv. Rodiny

Kaplnka Panny Márie