Miestna knižnica

Miestny úrad
Široká 17/A
040 01 Košice

tel./fax: 055/633 41 00
e-mail: info@kosicekavecany.sk

Miestna knižnica – výpožičný čas

Pondelok13.00 – 17.00
Štvrtok13.00 – 15.00

Zverejnené 16. marca 2020.
Upravené 8. júna 2020.