Preskočiť na obsah

Civilná ochrana obyvateľstva

Analýza zdrojov ohrozenia, možného rozsahu a následkov mimoriadnej udalosti v území mestskej časti Košice-Kavečany

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Aké sú všeobecné zásady, ak ste svedkom mimoriadnej udalosti?

Čo robiť, keď zaznie siréna?

Čo robiť v prípade…?

Čo robiť v prípade evakuácie?

Čo robiť v prípade meteorologických výstrah?

Nebezpečné látky na území mesta Košice a v jeho okolí

Zdroje ohrozenia v meste Košice a v jeho okolí