Preskočiť na obsah

Kavečiansky spravodaj

Kavečiansky spravodaj je štvrťročník zachytávajúci dianie v našej mestskej časti. Vydáva ho miestny úrad. Vaše podnety k obsahu zasielajte na webmaster@kosicekavecany.sk

Prispejte aj vy svojimi pripomienkami a príspevkami k skvalitneniu informovanosti občanov aj verejnosti.

Rok 2023, ročník 16

Rok 2022, ročník 15

Rok 2021, ročník 14

Rok 2020, ročník 13

Rok 2019, ročník 12 

Kavečianský spravodaj 1/2019

Kavečianský spravodaj 2/2019

Kavečianský spravodaj 3/2019

Kavečianský spravodaj 4/2019

Rok 2018, ročník 11

Kavečianský spravodaj 1/2018

Kavečianský spravodaj 2/2018

Kavečianský spravodaj 3/2018

Kavečianský spravodaj 4/2018

Rok 2017, ročník 10

Kavečianský spravodaj 1/2017

Kavečianský spravodaj 2/2017

Kavečianský spravodaj 3/2017

Kavečianský spravodaj 4/2017

Rok 2016, ročník 9

Kavečianský spravodaj 1/2016

Kavečianský spravodaj 2/2016

Kavečianský spravodaj 3/2016

Kavečianský spravodaj 4/2016

Rok 2015, ročník  8

Kavečianský spravodaj 1/2015

Kavečianský spravodaj 3/2015

Rok 2014, ročník 7

Kavečianský spravodaj 1/2014

Kavečianský spravodaj 2/2014

Kavečianský spravodaj 3/2014

Kavečianský spravodaj 4/2014

Rok 2013, ročník 6

Kavečianský spravodaj 1/2013

Kavečianský spravodaj 2/2013

Kavečianský spravodaj 3/2013

Kavečianský spravodaj 4/2013

Rok 2012

Kavečianský spravodaj 4/2012

Kavečianský spravodaj 3/2012

Kavečianský spravodaj 2/2012

Rok 2011

Kavečianský spravodaj 1/2011

Kavečianský spravodaj 2/2011

Kavečianský spravodaj 3/2011

Kavečianský spravodaj 4/2011