Preskočiť na obsah

Miestne zastupiteľstvo

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Kavečany vo volebnom období 2018 – 2022

Michal Bradovka

KDH, oľano, SaS

Gabriel Hudák

KDH, oľano, SaS

Ján Ondira

KDH, oľano, SaS

Agáta Šemráková, Mgr.

KDH, oľano, SaS

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Kavečany vo volebnom období 2014 – 2018

Michal Bradovka

SDKÚ-DS

Agáta Šemráková, Bc.

KDH, SIEŤ

Gabriel Hudák

nezávislý

Komisie miestneho zastupiteľstva

Komisia finančná, výstavby, dopravy a verejného poriadku

Gabriel Hudák

predseda komisie finančnej, výstavby, dopravy a verejného poriadku

Bc. Agáta Šemráková

člen komisie-poslanec

Michal Bradovka

člen komisie-poslanec

Komisia školstva, kultúry, športu a miestnej tlače

Michal Bradovka

predseda komisie školstva, kultúry, športu a miestnej tlače

Bc. Agáta Šemráková

člen komisie-poslanec

Gabriel Hudák

člen komisie-poslanec

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ Košice-Kavečany

Bc. Agáta Šemráková

predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ Košice- Kavečany

Michal Bradovka

člen komisie-poslanec

Gabriel Hudák

člen komisie-poslanec

Odmeňovanie poslancov

Poslanci miestneho zastupiteľstva sú za výkon svojej funkcie odmeňovaní v zmysle Doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov

Poslanci miestneho zastupiteľstva sú za výkon svojej funkcie odmeňovaní v zmysle Zásad odmeňovania poslancov

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Kavečany vo volebnom období 2010 – 2014

Martin Balčík, JUDr.

Katarína Bandúrová                

Michal Bradovka                     

Gabriel Hudák                     

Ján Ondira                               

Jozef Papčo