Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Verejné obstarávanie


Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Mestská časť Košice-Kavečany
Sídlo: Miestny úrad, Široká 17/A, 040 01 Košice
IČO: 00690902
DIČ: 2020762942
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Balčík, starosta
Web: http://www.kosicekavecany.sk


Profil verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Kavečany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania:

Neprebieha žiadne verejné obstarávanie.

Zverejnené výzvy uskutočnených verejných obstarávaní:

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre -Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk „Viacúčelové ihrisko v mestskej časti Košice-Kavečany

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre -Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v správe MČ Košice-Kavečany

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre zakázku -Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií

Ukončené verejné obstarávania – súhrné správy o zákazkách

Rok 2014

Súhrná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou než 1000 eur
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
„Viacúčelové ihrisko v MČ Košice-Kavečany“       83 484,64 eur            SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 103,038 02 Diaková, IČO: 3678571

Súhrná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou než 1000 eur
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) za obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
         –           

Súhrná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou než 1000 eur
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
„Zabezpečenie procesu verejného
obstarávania“ pre výber dodávateľa stavby „Viacúčelové ihrisko v MČ Košice-
Kavečany“
         1250 eur            IK Tender Service, s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 46 397 523

Rok 2013

V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach vo štvrtom štvrťroku roku 2013:

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
Vykonávanie zimnej údržby v sezóne 2013/14 na komunikáciách v správe MČ Košice-Kavečany“                      SHR, Daniel Drábik, Lovecká 7, 040 01 Košice-Kavečany

 V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach v treťom štvrťroku roku 2013:

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice-Kavečany
 161 500 eur                       O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov, IČO: 36460141

V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach v druhom štvrťroku roku 2013:

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
Vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, asfaltérske práce4000 eur                             ASTEX, s.r.o., Južná trieda 117 Košice,    IČO: 36577332
Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
Služby verejného obstarávania dodávateľa stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v MČ Košice-Kavečany“2376 eur                             For-Euro consulting, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35875828, DIČ: 2021174269

Rok 2012

V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach v prvom a druhom polroku roku 2012:

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
Vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách, asfaltérske práce3 807,32 eur                             ASTEX, s.r.o., Južná trieda 117 Košice,    IČO: 36577332
Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača                              
Dodávka a montáž detského ihriska8 716 eur                             Ing. Mária Weberová – INTERSYSTEM, S. Sakalovej 1351/7270, Bytča,    IČO: 43561047

Rok 2011

V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach v prvom polroku roku 2011:

Predmet obstarávaniaCena obstarávania s DPH
Identifikácia víťazného uchádzača
Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu a miestneho úradu v Kavečanoch 18 562,42 eurDRENSTAV , s.r.o., Sečovská cesta 22, Košice,     IČO: 36 217 115

V zmysle  zákona  NR SR č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní, informuje mestská časť Košice – Kavečany o realizovaných verejných obstarávaniach v druhom polroku roku 2011:

Predmet obstarávania                                                         Cena obstarávania s DPHIdentifikácia víťazného uchádzača                              
Dodávka plynuviac ako 1000 eur                              RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice,    IČO: 44291809

adne verejné obstarávanie.