Miestny úrad


Mestská časť Košice – Kavečany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne  v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  Štatútu mesta Košice.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Kavečany
Široká 17/A
040 01 Košice

tel.: 055/633 41 00, 0911 633 410
e-mail: info@kosicekavecany.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 – 12.30 13.00 – 17.00
UtorokNestránkový deň
Streda 8.00 – 12.3013.00 – 15.30
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok 8.00 – 12.30