Prenájom kultúrneho domu

Prenájom kultúrneho domu v mestskej časti Košice – Kavečany

Aktuálna smernica o podmienkach prenájmu kultúrneho domu

Smernica o prenájme kultúrneho domu

Smernica o podmienkach prenájmu kultúrneho domu so zariadením

Doplnok č. 1 k Smernici o podmienkach prenájmu kultúrneho domu so zariadením

Zverejnené 16. marca 2020.
Upravené 8. júna 2020.