Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie MsZ dňa 24.11.2022

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy