Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 VZN č.16 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko „Cintorín Kavečany“