Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
1. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2021 − 29. júna 2021