Rozhodnutie, ÚP Z Kavečany

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2018