Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ dňa 10.12.2020

Zverejnené
3. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. decembra 2020