Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany – predĺženie termínu

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2018