Koncept nového územného plánu mesta Košice

Informácia o koncepte  ÚPN-HSA Košice z webu www.kosice.sk

Termín pripomienkovania do 13.6.2018

Grafická a textová časť konceptu nového územného plánu a formulár na pripomienkovanie

grafickú časť možno prezerať aj cez menu-Vrstvy

Zverejnené 20. apríla 2018.
Upravené 11. marca 2020.