Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa mestskej časti Kavečany.

Späť na aktuálne vývesky

Výskyt vírusu vtáčej chrípky v Kavečanoch

Žiadame občanov, aby súpis domácich chovov hydiny, holubov a iných vtákov oznámili na miestnom úrade v Kavečanoch osobne, alebo zaslali v písomnej podobe elektronickou formou na adresu info@kosicekavecany.sk v termíne do 9.1.2016

Vyvesené 5.1.2017

Zámer prenájmu nehnuteľností

MČ Košice-Kavečany v súlade s §9a, ods. 9, písm.c) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok v k. ú. Kavečany:            – budovu súp. č. 374 zapísanú na LV 1647 a postavenú na parcele C KN č. 1512/3 s príslušenstvom           – budovu súp. č. 218 zapísanú na LV 1595 a… Čítať viac

Vyvesené 15.12.2016

Verejné zhromaždenie obyvateľov

MsZ MČ Košice-Kavečany oznamuje, že dňa 23.9.2016, t. j. v piatok, so začiatkom o 17.00 hod. sa v sále kultúrneho domu v Kavečanoch uskutoční verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany s týmto programom: 1. Otvorenie verejného zhromaždenia2. Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany3. Miestne komunikácie v mestskej časti Košice-Kavečany4. Pozemky v ZOO Košice5. Rózne6. Záver                                                                                                                                   JUDr. Martin Balčík, starosta

Vyvesené 21.9.2016