Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Kavečany