Výzva vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré prechádza elektrické vedenie