Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/023180-003 -„Obchvatová komunikácia ZOO-Kavečany“

Vyvesené
07. jún 2021
Zvesené
07. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória