Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/006065-004– „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“

Vyvesené
19. máj 2021
Zvesené
18. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória