Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-004

Vyvesené
31. mar 2021
Zvesené
30. apr 2021
Upravené
01. apr 2021
Kategória