Oznámenie o vyvesení návrhu projektu pozemkových úprav vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Klin

Vyvesené
11. nov 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória