Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-013 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Vyvesené
10. jún 2021
Zvesené
10. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória