Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-011 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Vyvesené
09. jún 2021
Zvesené
09. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória