VZN č.19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice – Kavečany

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Prílohy