Preskočiť na obsah

VZN č. 19 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Košice – Kavečany