Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Zverejnené
18. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. januára 2023 − 16. februára 2023
Kategória

Prílohy