Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/023512-003 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
11. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. októbra 2021 − 10. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy