Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/023485 -003 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
20. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2021 − 20. októbra 2021
Kategória

Prílohy