Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti v MČ Košice – Kavečany pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Zverejnené
3. augusta 2022
Kategória

Prílohy