Oznámenie adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou v MČ Košice – Kavečany pre referendum vyhlásené na 21.1.2023

Zverejnené
14. novembra 2022
Kategória

Prílohy