Návrh rozpočtu MČ Košice – Kavečany na r. 2022 – 2024

Zverejnené
23. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy