Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č. 2022/002845-007 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
26. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2022 − 26. mája 2022
Kategória

Prílohy