Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č. 2022/002637-010 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
27. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2022 − 27. mája 2022
Kategória

Prílohy