Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č. 2022/002151-063 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 29. mája 2022
Kategória

Prílohy