Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/023180-007 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
6. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2021 − 5. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy