Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č. 2021/011453-010 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 9. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy