Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zverejnené
22. júna 2022
Kategória

Prílohy