Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 VZN č.16 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko „Cintorín Kavečany“