Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Kavečany č.16