Dodatok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Kavečany č.16

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Prílohy