Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. augusta 2018