Oznámenie o zmene strategického dokumentu – Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) KSK

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2018