Oznámenie o začatí územného konania

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. júna 2019