Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-33 Košice-Klin

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2017