Oznámenie o určení volebného okrsku pre voľby do EP 2019

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2019