Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. novembra 2015

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice-Kavečany , Široká 17/A, Košice v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov:

Mária Slováková (1962), trvalý pobyt Košice-Kavečany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Miestneho úradu MČ Košice-Kavečany, v termíne do 18.11.2015. Po tomto termíne bude zásielka uložená na pracovisku Slovenskej pošty, a.s., Pošta 1, Poštová 20, Košice v termíne os 19.11.-1.12.2015.Mária Horváthová
zamestnankyňa ohlasovne