Oznámenie o strategickom dokumente – ÚP HSA Košice, Zmeny a doplnky

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. októbra 2017